El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Extraordinària a celebrar el dia 4 de desembre de 2021, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet amb el següent,͏͏ ͏͏

͏͏ ͏͏ ͏

ORDRE DEL DIA:

Únic: Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’associació per tal de preveure la celebració de:

  • Reunions per mitjans telemàtics d’acord amb l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya i l’adopció d’acords sense reunió d’acord amb l’article 312-7.͏͏ ͏͏͏͏͏͏ ͏͏ ͏

    ͏͏ ͏͏ ͏

La Llagosta a 15 de novembre de 2021

͏͏ ͏͏ ͏

Please follow and like us:

Deixa un comentari