Titularitat
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és l
a Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, amb domicili a La Llagosta (08120), carrer C/ Mercat, 2, 1er – 107 amb NIF : G-61153540 – Registre d’Associacions de la Generalitat núm. 16.977, i adreça electrònica: urcat@urcat.cat.

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.
Aquesta pàgina web i tots els seus continguts –inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material– són propietat de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, si no s’indica el contrari.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:
L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT o a tercers.
L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.
L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.
Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Condicions de registre d’usuari
Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el registre d’usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d’usuari.
Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.
L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Exclusió de responsabilitat
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris

Les persones usuàries de la pàgina web podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT.
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web, i per tant, La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts

Tot el contingut d’aquest domini web està subjecte a normes de copyright. Les persones usuàries de la pàgina web podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.
L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web, l’usuari o usuària està atorgant a favor de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de sub-llicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web.
L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant, La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.
L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.
L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT.
L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT la llicència indicada en aquest apartat.
Quan La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Cookies i Spam

La pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades a la pàgina web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.
Amb l’accés al lloc web, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.
Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes.
Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor, on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permetre, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.
Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, només informen al sistema de la configuració escollida per l’usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten el nostre web. Si l’usuari ho desitja, pot denegar qualsevol cookie des de l’opció adequada del seu propi navegador.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al disc dur. Per navegar per la nostra pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades.
Les persones usuàries poden permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. A continuació s’inclouen els vincles per gestionar cookies en els navegadors més rellevants:

En el supòsit de no acceptació de les cookies, és possible que la pàgina web o algunes de les seves funcionalitats no funcionin correctament.
No s’utilitzen tècniques de spamming i únicament es tractaran les dades que l’usuari transmeti de conformitat amb el que disposa el present avís legal.

Política de privadesa
Confidencialitat i privadesa de les dades
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). La finalitat del tractament d’aquestes dades és poder prestar els serveis sol·licitats i mantenir les persones usuàries informades sobre qüestions relatives a les seves activitats, així com desenvolupar accions i campanyes i informar sobre les mateixes a les persones usuàries. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen.
La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.
Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas.
La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT es reserva el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Drets de les persones usuàries

Segons l’article 5 i 6 de la LOPD, aquestes dades formaran part d’un fitxer automatitzat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la LOPD, mitjançant una comunicació escrita, a la qual ha d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI, adreçada a La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT: a
La Llagosta (08120), carrer Mercat, 2, 1er-5, o bé al correu electrònic: urcat@urcat.cat
D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, l’usuari o usuària també podrà formular les seves sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Seguretat

La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que es facilitin a La Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic urcat@urcat.cat.