Què costa i que m’ofereix URCat ?

Quota
La qüota de la URCat és assequible per a totes les butxaques. El pagament es realitza mitjançant domiciliació bancària.
Drets d’ingrés: No aplicable! per oferta de promoció.
Quota anual soci numerari: 35 € Quota anual soci numerari
jubilat/Pensionista/Menor de 18 anys/soci familiar: 20 €

Serveis que presta

* ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL FINS A 300.000 EUROS

L’assegurança te per objecte substituir a l’Assegurat en les indemnitzacions pecunaries com a responsable civil dels danys causats involuntariament a tercers, tant en persones com en bens, en qüalitat de responsables de les antenes de Radioaficionat instal·lades al domicili de l’associat. També estan incloses dins les garanties de la pòlissa la Responsabilitat Civil derivada de l’instal·lació, desinstal·lació, i conservació de les antenes en acord a l’ establert en l’Art 2º de la Llei 19/1983 de 16 de Novembre (BOE num. 283) així com els danys ocasionats a aquella part del inmoble en la que estiguin adosades o aplicades las antenes objecte de l’assegurança. Aquesta assegurança es exigida per l’Inspecció General de Telecomunicacions per autoritzar l’instal·lació de l’estació de Radioaficionat i com a condició per concedir la Llicència.

* INTERNET Radioaficionats.CAT.

Radioaficionats.cat Portal Català de la Radioafició i serveis telemàtics als associats. Portal dinàmic amb informació sobre les nostres activitats, la Radioafició, etc. Aquest portal és a disposició de tothom que el vulgui consultar o participar-hi, és un servei que donen els Socis de la URCat a tot el colectiu de Radioaficionats amb participació obeta a tothom i fòrum públic, però a més a més els socis disposareu de: o Correu electrònic sota domini Radioaficionats.CAT i URCat.cat o Web amb àrea privada per a socis URCat.cat

Ràdio Digital: Portal de Ràdio Digital a Catalunya

* RÀDIO

La URCat participa o organitza activitats especials de ràdio que són obertes a la participació dels seus associats. De la mateixa manera, ser soci de la URCat significa quelcom més que unes avantatges, significa el destinar uns recursos a la promoció de la radioafició dins la societat i, a la posada en marxa de serveis d’us general al col·lectiu de radioaficionats, tal com reemisors o radiobalisses.
URCat busca representants a tot Catalunya per organitzar events i activitats rel.lacionats amb la ràdio, tals com la organització de demarcacions territorials, muntatge de reemissors, exercicis en desplegament de xarxes de ràdio en cas de catàstrofe, organització de xerrades tècniques, etc.

* ASSESORIA JURÍDICA

Assesorament pel que cal fer en cas de conflicte amb el veins, passos a seguir. URCat vetlla activament pel respecte de les autoritats estatals, nacionals i locals envers la nostra activitat.
Assessorament legal en cas extrem en que calgui recòrrer als tribunals per defensar el dret a disposar d’antenes.

* ASSESORIA TÈCNICA

Estem en les millors condicions d’assesorar-te sobre tots els aspectes tècnics relacionats amb el desenvolupament de la teva activitat. Estem al dia de les normes i procediments a seguir davant les diverses administracions que ens afecten.
També entem en condicións de poder-te oferir assesorament tant en equips i accessoris com en alló que necessites per la teva activitat de Radioaficionat perqué puguis obtenir sempre la millor rel·lació qualitat/preu i trobis el és adient. Disposem d’informació tant d’equips i accessoris que es poden aconseguir al nostre país com a l’estranger

* MATERIAL de la URC

Blocs de “Log” per concursos. Articles tècnico-didàctics sobre antenes i laRàdio. Tríptics Divulgatius Tota mena de mechandising com pins, clauers, samarretes, gorres, tasses, etc.

* XERRADES i VISITES TÈCNIQUES

La URCat, organitza xerrades técniques per difondre els aspectes menys coneguts de la nostra afició de forma localitzada a cada demarcació territorial organitzada.
A més a més URCat organitza periòdicament visites a llocs d’interès per als radioaficionats, com les ja realitzades a l Centre d’Emissors d’OM de Radio Nacional a Palau de Plegamans, Centre Emissor d’AENA, Torre de Comunicacions de Collserola, Node de Telecomunicacions d’Al-Pi i Torre de Control dels Pràctics del Port de Barcelona. Totes les visites són d’aforament limitat amb prioritat d’assistència als socis d’URCat i s’anuncien amb antel·lació suficient a la web i al programa de Ràdio 4 L’Altra Ràdio, on URCat col·labora mensualment.

Envia’ns el full d’incripció ( PDF editable des de qualsevol ordinador) que trobaràs AQUI
i que pots enviar per correu electrònic a urcat@urcat.cat o per correu postal a:
Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCat
Mercat, 2 – 1er 5è. La LLagosta , 08120 Barcelona