Amb data 18 de febrer de 2022  l’Associació de Radioaficionats de la Cerdanya, entitat inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, coneguda com a Radioclub de la Cerdanya, amb indicatiu EA3RCP, s’ha donat d’alta com soci de la Unió de Radioaficionats de Catalunya.

Els estatuts d’URCAT permeten que d’altres radioclubs puguin formar-ne part amb els mateixos drets i deures que el altres socis. L’acord ha estat possible gràcies a les converses i col·laboració estreta entre les juntes de les dues entitats. Recentment EA3RCP va activar el seu web com a subdomini de radioaficionats.cat , sota titularitat de l’URCAT, com un pas més de l’expansió que, d’un temps ençà,  EA3RCP va adquirint en socis i equipament ràdio a la Cerdanya.

Des d’URCAT volem donar una benvinguda calorosa als companys del Radioclub de la Cerdanya, membre d’URCAT.

Please follow and like us:

Deixa un comentari