La Unió de Radioaficionats de Catalunya – URCAT, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya que se celebra l’11 de Setembre, atorga el present diploma sota les següents  BASES DE PARTICIPACIÓ.

1- DATES: La setmana del 11 de Setembre del 2021, des de les 00:00 EA del dia 6 a les 23:59 EA del dia 12.

2- BANDES: HF (10 – 15 – 20 – 40 – 80) y freqüències VHF autoritzades al servei d’aficionats.

3- MODES: SSB, CW, Digitals (RTTY, PSK, FT8-FT4, etc.)

4- PUNTS:

       • Les estacions socis d’URCAT faran la crida “CQ DIADA” i atorgaran 1 punt.

       • La estació EA3URC farà la crida “CQ DIADA” i atorgarà 5 punts.

5- PREMIS:

       • TROFEU i DIPLOMA campió EA3 a l’estació EA3, no soci de URCAT, amb més puntuació.

       • TROFEU I DIPLOMA campió EA, a l’estació EA amb més puntuació.

       • DIPLOMA (*) al Campió de cada districte EA, sempre que la seva puntuació sigui com a mínim un 10% de la  puntuació del campió absolut.

       • DIPLOMA campió no EA, a l’estació no EA amb més puntuació, es contempla l’edició d’un Diploma (*) especial per països en funció de la participació.

       • PLACA i DIPLOMA campió social, a l’estació sòcia de URCAT que hagi efectuat més contactes.

Es podrà repetir contacte, però en bandes, modalitats, i dies diferents. No son vàlids els contactes via repetidor. Tots els socis d’URCAT que formin part activa del concurs atorgant punts hauran de remetre el seu LOG i rebran un diploma de participació.

Per a l’obtenció dels TROFEUS, s’haurà de contactar mínim un cop amb la estació EA3URC. La estació EA3URC confirmarà els contacte amb una QSL commemorativa via eQSL.

S’haurà d’enviar un Mail a  contest @ urcat.cat amb la relació de contactes realitzats, en format ADI,  no més tard del dia 1 d’Octubre de 2021.

Tots els premis s’enviaran lliures de cost i despeses per al participant.

(*) Els diplomes es remetran per correu electrònic en format PDF. El fet de participar suposa l’acceptació de las bases. Les decisions del comitè organitzador son inapel·lables.

Es poden descarregar les bases en PDF als següents enllaços:

͏͏

͏͏

 

 

  

Please follow and like us:

Deixa un comentari