Els següents radioclubs i grups de radioaficionats,

Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT

Federació Catalana de Radioaficionats , FCR

L’equip Ham.cat

 

expressem la més enèrgica condemna a la repressió fora mida i agressions indiscriminades dutes a terme avui per la Policía Nacional espanyola  i cos militar de la Guardia Civil en el dia del Referèndum D’autodeterminació de Catalunya 1-O. Els atacs que hem pogut veure arreu del país contra població indefensa  i pacífica, joves, mitjana edat i ancians, és d’una covardia i indignitat que clama al cel. No ho oblidarem mai. NO HO OBLIDAREM MAI !

Reclamen a tots els organismes de  defensa de drets humans, mitjans de comunicació i tribunals de justícia, nacionals i internacionals, que investiguin totes les agressions i els seus responsables siguin severament  castigats.

Ens solidaritzem amb totes les persones que han resultat ferides, els seus familiars i amics  i els desitja una prompta recuperació.

Denunciem i condemnem també la conducta d’alguns radioaficionats d’Espanya en interferir i insultar en QSOs en català a les freqüències d’HF. Incompleixen el codi de bon radioaficionat de Paul M. Segal, W9EEA.

Instem a tota la comunitat de radioaficionats i ciutadania en general, que facin costat i siguin lleials al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les forces socials i de societat civil. Convidem a prendre part , pacíficament i amb determinació, en els actes de protesta i repulsa que es convocaran en  els propers dies.

 

__________________________________________________________________

STATEMENT

The following radioclubs and radioamateur teams,

Catalonia’s Radioamateur Association, URCAT, EA3URC

Catalan Radioamateur Federation , FCR

L’equip Ham.cat

 

strongly condemn the repressive and indiscriminate aggressions, out of measure, carried out today by the Spanish National Police and the military corps of Guardia Civil, on the day of the Self-Determination Referendum of Catalonia. The attacks we have seen all over Catalonia against defenseless and peaceful people, young people, middle-aged and elderly, are cowardice and indignity. Shame on them. We will never forget it. WE WILL NEVER FORGET IT !

We call on all human rights organizations, the media, justice courts, national and international, to investigate all aggressions and their responsible persons to be severely punished.

All us express our solidarity with all the people who have been injured, their relatives and friends, and we wish a quick recovery.

We also denounce and condemn the behavior of some Spanish radio amateurs when interfering and insulting to Catalan radio amateurs in Catalan language QSOs in HF frequencies.They violate the Paul M. Segal (W9EEA) good practices code.

We call on the entire radio amateur community and citizens, to work together and be loyal to the legitimate Government of Generalitat de Catalunya, the Parliament of Catalonia and the civil rights movement. We invite you to take part, peacefully and with determination, in the acts of protest and repulse that will be convened in the coming days.

 

URCAT: www.urcat.cat

FCR: fcr.cat

Ham.cat: ham.cat

 

Please follow and like us:

Deixa un comentari