El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 25 de febrer de 2023, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, amb el següent,

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

  1. Informe de la Junta Directiva.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 19/02/2022.
  3. Estat de comptes 2022 i aprovació si s’escau.
  4. Pressupost per a 2023 i aprovació si s’escau.
  5. Moviment de socis. 2022-2023.
  6. Torn obert de paraula.͏͏ ͏͏ ͏͏͏ ͏͏ ͏
Please follow and like us:

Deixa un comentari