El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 19 de febrer de 2022, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, amb el següent,

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

  1. Informe de la Junta Directiva.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 27/02/2021.
  3. Estat de comptes 2021 i aprovació si s’escau.
  4. Pressupost per a 2022 i aprovació si s’escau.
  5. Moviment de socis. 2021-2022.
  6. Torn obert de paraula.͏͏ ͏͏ ͏͏͏ ͏͏ ͏
    ͏͏ ͏͏ ͏

Please follow and like us:

Deixa un comentari