El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 27 de febrer de 2021, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, i Assemblea General Extraordinària, a continuació de l’anterior, amb el següent,

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

  1. Informe de la Junta Directiva.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 23/05/2020.
  3. Estat de comptes 2020 i aprovació si s’escau.
  4. Pressupost per a 2021  i aprovació si s’escau.
  5. Moviment de socis. 2020-2021.
  6. Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

Únic: Eleccions a Junta Directiva

La Llagosta a 21 de gener de 2021

Please follow and like us:

Deixa un comentari