El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Estraordinària a celebrar el dia 1 d’octubre de 2022, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, amb el següent,

ORDRE DEL DIA :

Únic: Ratificació del nomenament pel President, d’acord amb l’article 15.3 del estatuts, com a nou Secretari de l’associació, el senyor Jordi Alamo Llapart, EA3ENR, com a conseqüència de la renúncia voluntària al càrrec del senyor Xavier Larrosa González, EB3GCP prevista a l’article 15.2 (c) dels estatuts. 

 ͏

Please follow and like us:

Deixa un comentari