El president de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA , URCAT, convoca:

Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 30 de març de 2019, a les 11 hores, a la seu social, carrer Mercat, 2 de La Llagosta.

ORDRE DEL DIA:

1r. Informe de la Junta Directiva. Projecte de padrinatge 2019
2n. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 05/05/2018.
3r. Estat de comptes 2018 i aprovació si s’escau.
4t. Pressupost per a 2019, i aprovació si s’escau.
5é. Moviment de socis 2017/2019
6é. Activitats previstes. – MercaHam/2019
7é. Torn obert de paraules.

Tota la documentació que és presentarà a l’Assemblea, és a disposició en el domicili social d’URCAT els 5 dies abans de l’Assemblea, on pots adreçar-te per telèfon o per correu electrònic.

Tota la documentació que és presentarà a l’Assemblea, és a la teva disposició en el domicili social d’URC, els 5 dies abans de l’Assemblea, on pots adreçar-te per telèfon o per correu electrònic.
Et demanem que facis el possible per tal d’assistir-hi personalment però si preveus que no podràs, et demanem que hi participis atorgant la teva representació a qualsevol altre soci o membre de la junta directiva, per mitjà de la butlleta annexa que pots trametre per correu electrònic.

La Llagosta a 1 de març de 2019

Please follow and like us:

Deixa un comentari