͏͏ ͏

Amb l’objectiu d’ampliar la base de socis, URCAT ofereix la següent promoció: descompte de 100% de quota al soci que apadrini l’alta de dos nous socis.

Bases de la promoció:

  • Aquesta promoció és vàlida per a noves altes entre 1 d’abril de 2021 fins a 31 de desembre de 2022.

 

  • En el període de validesa de la promoció, el soci que apadrini una alta d’un nou soci URCAT, obtindrà un descompte del 50% de la següent quota quan li pertoqui pagar. Si apadrina dues altes, el descompte serà 100% de la següent quota, que és el màxim de bonificació.
  • Hi tenen dret a participar els socis amb almenys 1 any d’antiguitat. Els membres de la JD i vocals d’URCAT no poden gaudir del descompte.
  • Qualsevol conflicte es resoldrà sota el criteri de la JD d’URCAT i el seu criteri serà inapel·lable.

Exemple: El soci xyz apadrina una alta durant 2021. Obté un 50% de descompte en la quota de 2022. Ja cobrada la quota 2022, aconsegueix apadrinar dos socis més, obté un 100% de descompte en la quota 2023.

 

͏͏ ͏͏ ͏

Please follow and like us:

Deixa un comentari